Atlantisz Fényfia
Chequetet Arelich Thoth Vomalites

atlantiszfenyfia@gmail.com

06/30-3656299

arelich.thoth.vomalites

„Még ennyi év után is az önfelfedezés útján vagyok. Élni az életet és hibázni, mint mindig biztosra menni. A hibák is részei annak az árnak, amit a teljes életért fizetünk.”
(Arelich Thoth Vomalites)

Szerelmemnek!


Minden áldott nap hinned kell abban, hogy ami a tiéd, ez a tiéd lesz. Amit neked szántak, az nem pottyanhat más ölébe, és ha megérkezett, ő bizony nem megy sehova. Visszajön, megsimogatja a buksidat, lehajol, egy puszit nyom rá, magához húz, és közli, hogy ő aztán marad, még akkor is ha a világ összedől. Feletted fog állni, hogy még véletlenül se zúzzon darabjaira. Mert ő ezért van. Hiszen ő érted van, te meg érte.

 

Duálpáromnak: N.A.A.V.-nek

Válaszd a saját utad!


Akármilyen utat is választhatsz magadnak, mindig lesznek akik azt fogják mondani tévedsz. Mindig lesznek majd olyan nehézségek, hogy azt fogod hinni, talán csakugyan a kritikusoknak van igazuk. Az út kiválasztása és követése a végsőkig, mindig nagy bátorságot kíván. A tiszta szív sose tér le erről, akkor is ha megalázzák, meggyalázzák, megköpködik, kicsúfolják, mert aki ezt teszi, legelőször a Mindenhatóval teszi ezt, majd önmagával s harmadjára csak veled.

Önmegismerés!


 

Az emberi lényt saját élete egy tapasztalati útra viszi, ez pedig a tudatfejlődés szakadatlan folyamatában a megismeréstől az önmegismeréshez vezeti, a Gnózisig: a Mindenség ismeretéig!

 

 

A szabadság madara...


Van egy madár. Egy mágikus, misztikus madár, mely egy pillanatra szünetelteti röptét, hogy reményt és célt adjon az embereknek, a bölcsesség madarának, a szabadság madarának szárnyai alatt éltek;
és elkötelezettségetekkel, feddhetetlenségetekkel (szeretet, jellem, akarat, bátorság, méltóság, becsület) tápláljátok azt. Tudnotok kell, hogy a szabadság madarának röpte mindig egyenes, a madár soha nem fordul meg és soha nem tér vissza; és, hogy a szabadság madara csak két dolgot tehet: vagy magával visz benneteket, vagy maga mögött hagy titeket. Ez a madár én vagyok!

 

 

Amilyen TE vagy!


 

Nem a szavaiddal, nem a tetteiddel, hanem az érzéseiddel vonzol. Ha egy szót nem szólnál és semmi különösebbet nem csinálnál, akkor is olyan embereket, eseményeket vonzanál be, amilyen Te vagy.
Minden esemény, minden életedben felbukkanó személy egy-egy ajándék, akik mértani pontossággal megmutatják, mi zajlik a lelkedben.
Hatalmas előnyre teszel szert, ha életed minden mozzanatát így szemléled.

 

 

A legnagyobb bölcsesség!


 

A legnagyobb bölcsesség az egyszerűség. Szeretet, tisztelet, tolerancia, megosztás, hála, megbocsátás. Ebben nincs semmi összetett, vagy bonyolult. Az igazi tudás ingyen van. A DNS-edbe kódolva. Minden amire szükséged van, benned található. Nagy tanítók mondták ezt, már a kezdetektől. Keresd meg a szíved, és meg fogod találni az utad.

A helyes imádság!


 

A helyes imádság NEM az esdeklő könyörgés, hanem a hálaadás imája.

Ha előre köszönetet mondasz Istennek azért, aminek a megtapasztalása mellett döntöttél, legyen az bármi, akkor végeredményben elismered a létét - gyakorlatilag. A hála így a legerőteljesebb nyilatkozat Isten számára; a megerősítése annak, hogy megadtam a választ, mielőtt még kérdeztél volna.

Úgyhogy soha ne könyörögj.

Szeretetre szomjazva...


 

Sose legyél szomjas annyira mások szeretetére, hogy elfogadsz minden bögrét, amit nyújtanak neked, mert úgy nagyon könnyen megmérgeznek!

Igazság, irgalom és kegyelem


 

Igazság az, ha azt kapjuk, amit érdemlünk.
Irgalom az, amikor többet kapunk, mint amit érdemlünk.
Kegyelem viszont az, amikor megkapjuk azt, amit nem érdemlünk.

 

 

A Lótusz bölcsessége!


 

A sárból, iszapból táplálkozó lótusz gyökerei képviselik a beszennyeződött életünket. És ahogy a lótusz szára a vízen keresztülnőve éri el ragyogó napfényét, ugyanígy mi is a tapasztalatainkon és szenvedéseinken keresztül jutunk el a megvilágosodáshoz. Bár a lótusz virága a víz fölé emelkedik, de a szára és a gyökerei továbbra is a vízben és iszapban maradnak.
Olyan tisztasággal éljünk a sáros vízben, akár a lótusz.

 

 

Éld meg érzelmeidet!


 

Ne kergesd el a szomorúságot. Oktalanul jön, talán öregszel ilyen pillanatokban, talán megértettél valamit, elbúcsúzol a szomorúság negyedórájában valamitől. S mégis: a szomorúság megszépíti az életet... Először is: az örömök, melyek eltűnnek, talán nem is voltak igazi örömök. Emlékezz csak... Aztán: a szomorúság egy váratlan pillanatban leborítja csodálatos, ezüstszürke ködével szemed előtt a világot, s minden nemesebb lesz, a tárgyak is, emlékeid is. A szomorúság nagy erő. Messzebbről látsz mindent, mintha vándorlás közben csúcsra értél volna. A dolgok sejtelmesebbek, egyszerűbbek és igazabbak lesznek ebben a nemes ködben és gyöngyszín derengésben. Egyszerre emberebnek érzed magad. Mintha zenét hallanál dallam nélkül. A világ szomorú is. S milyen aljas, milyen triviális, milyen büfögő és kibírhatatlan lenne egy teljesen elégedett világ, milyen szomorú lenne a világ szomorúság nélkül!

 

 

Mi az életünk egyik igazi értelme!


 

Az igazi élmény az ember számára tehát elsőrendűen ennyi: önmagának megismerése! A világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtető, félelmes, izgalmas vagy tanulságos; önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás. Párizsban vagy az déli sarkon járni nem olyan érdekes, mint megtudni valami valóságosat jellemünkről, lelkünk legmélyéről, igazi önvalónkról, tehát hajlamaink igazi természetéről, a világhoz, a jóhoz és rosszhoz, az emberekhez, a szenvedélyekhez való viszonyunkról. Mikor értelmem eléggé megérett erre, már csak ezt az élményt kerestem az életben.

 

A kicsiből áll össze az egész!


 

Nagy időpazarlással keresik a fölöslegest, és sokan élik le az életüket úgy, hogy csak az élet eszközeit keresik. Vedd szemügyre az egyént, és vizsgáld meg az összességet: nincs, akinek élete ne a holnapra irányulna. Hogy mi rossz van ebben? - kérdezed. Végtelen sok. Hiszen nem él, aki így él - csak élni készülődik. Mindent elmulaszt. Még ha odafigyelünk, akkor is lehagy bennünket az élet; így pedig, ha késlekedünk, elfut mellettünk, mint valami idegen: az utolsó napon ér véget, de mindegyiken elvész. Aki elmulasztja a pillanatokat, végül elmulasztja egész életét. Az élet, akár egy pillanat: mulandó; s miért ne élnénk szépen a kicsit, ha abból áll össze az egész?

 

Helyesen adni!


 

Csak azt adhatjuk, amink van. Aki boldogtalan, nem adhat boldogságot, aki sikertelen, nem segíthet másokat sikerre. Első kötelességünk: önmagunkon segíteni, hogy ne legyünk másoknak teher. Először tanulni, aztán tanítani! Először teremteni, aztán adni! Ez az élet egyik legszentebb törvénye.

 

A két isteni tulajdonság!


 

Két isteni tulajdonság van bennünk.
A Titok és a Fény.
A Titok: lelkünk mélye.
A Fény pedig értelmünk fénye, amely megcsillantja a felszínt.
Megcsillantja, de egyetlen pillanatra sem tárja fel a titok legmélyét.


 

Az álmodozásról...


 

A legszebb percek azok, melyeket szeretetteljes aggódó várakozásban töltöttünk el. Ennek minden részecskéjét féltő gonddal számoljuk meg, mint szívverésünk apró ütemeit, ha lázban ég a testünk. A közömbös órák jeltelenül suhannak tovább. Az élvezet és bírás órái értéktelenek, bármilyen hosszúra nyúljanak is. Álmodjál tovább, és ápold álmaidat, valóra fognak válni!

 

A mindennapokra...


 

Ne adj tanácsot, hacsak meg nem kérnek rá.
Ne beszélj a gondjaidról másoknak, hacsak nem vagy biztos, hogy igazán hallani akarják.
Ne vedd el, ami másé, hacsak nem terhes számára és könyörög, hogy megszabadítsd tőle.
Ne panaszkodj olyasmiért, aminek nem kéne alávetned magad. Enged el azokat az embereket, akik bántottak Téged. Kívánj nekik minden jót és lépj tovább! Ne hagyd, hogy hibázásaikkal visszatartsanak Téged!

 

Láss helyesen!


 

Ne azt nézd, hogy az embereknek mijük nincsen, hanem hogy mijük van; mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik.

 

A sokszor láthatatlan Ok- Okozat!


 

Az egyetlen ok, hogy valaki utál, azt jelenti, hogy olyan szeretne lenni, mint te. Mosolyod azoknak is örömet okoz, akik nem szeretnek. Minden este gondol rád valaki elalvás előtt. Valaki nem tudna élni, ha te nem lennél. Különleges vagy és egyéniség vagy. Valaki, akinek a létezését figyelmen kívül hagyod, szeret téged. A legnagyobb hülyeség is, amit csinálsz, jó valamire. Ha úgy gondolod, mindenki hátat fordít, jól nézz körül. Elsősorban te vagy az, aki hátat fordít.

 

Út a teljességhez!


 

Ha szívedben nem találod meg a szabadságod a boldogságod és a békéd, akkor, valójában sose voltál e három dolog birtokosa soha. 

A bölcsesség az út!


 

A bölcsesség nem állomás, ahová egyszer megérkezel. A bölcsesség maga az út; a te bölcsességed az, ahogyan utazol rajta. Aki túl sebesen vágtat, nem látja a tájat. 

Igazi Önvalónk!


Mielőtt bárkinek elkezdenénk spirituálisan segíteni, akár bárkiről véleményt mondani vagy Ítélkezni, előbb ismerjük meg saját magunkat igaz önvalónkat SZEMTŐL SZEMBE.

Láss Tisztán!


 

 

A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. S mondá Jézus: „Nem az a baj amit a szátokba tesztek, hanem ami kijön rajta.Vajon a forrás ugyan abból a nyílásból csörgedeztet-é édest és keserűt? Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Ha pedig keserű irigység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Mert ahol irigység és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, a kik békességesen munkálkodnak.”

 

Láss Tisztán Ne a rosszat lásd meg; lásd meg a jót.
Ne gondolj gonoszat; gondolj jóra.
Ne halld meg a rosszat; halld meg ami jó.
Ne beszélj gonoszat; beszélj jóról.
Ne cselekedj gonoszat; tedd azt, ami jó.
Láss Tisztán Aki békében van önmagával, másokat is békén hagy.

A képesség azt jelenti, hogy miben vagy tehetséges. A motiváció dönti el, hogy mit teszel. A hozzáállás pedig meghatározza, hogy milyen jól fogod csinálni.

 

Ismerd meg Önmagad!


 Az élet egy misztérium, nem kell mindent értened. Csak állj ki, állj ki bátran, ne apádért vagy anyádért, nem azért, hogy bizonyíts bárkinek, önmagadért állj ki!

Magadért, hogy egyben lásd, Te ki vagy! Ismerd meg Önmagad!

A Mennyek kapujában


A régi egyiptomiaknak volt egy szép gondolatuk a halálról. Mikor a lelkünk a mennyek kapujába ér, az istenek két kérdést tesznek fel. A válaszon múlik, hogy bebocsátást nyernek-e.

1. Leltél-e örömöt az életben?

2. Vittél-e örömöt mások életébe?

 

A jó és a rossz


A „jó” és a „rossz” a fénynek egyazon természete s, hogy különbséget tudj tenni köztük, az IGAZSÁG CSAK EGYSZER FÁJ, DE A HAZUGSÁG ÚJRA ÉS ÚJRA. Aki hazudik az elsősorban, nem társát, hanem a Teremtőt csapja be (azt meg úgyse tudja) majd másodjára Önmagát (azt híve, hogy társát becsapta/be tudja csapni) és csak harmadjára csapja be társát( aki nem valószínű, hogy elmondását elhisz, vagy ha igen az igazság így is úgyis előbb kiderül, s a jó benne, hogy az igazság csak egyszer fáj, a hazugság meg újra és újra...

A boldogság


 

A boldogság olyan madár, amit bezárni, megkötni nem lehet. Nekünk kell úgy élni, hogy velünk maradjon és elkísérjen egy életen át.

 

Higgy magadban!


 

 

Higgy magadban, higgy az élet lehetőségeiben, higgy a saját értékeidben. Ha úgy hiszed nem vagy méltó a szárnyakra, akkor sosem fogsz repülni.

 

 

A cél...


 

Ha a cél tisztán él a tudatban megtalálja az utat a megvalósuláshoz,
ne kérdezd hogyan csak indulj el.

 

Teljesség önmagaddal...


 

Aki küzd magával, vég nélküli háborút folytat, mert amíg bármely részedet is ellenségként kezeled, nem lehetsz teljes - hiszen elutasítod valamely részed.
A teljességet az önmagaddal megbékélésen, önmagad elfogadásán és részeid integrálásán át érheted el.

A törekvésekről


 

Sose arra törekedj, hogy az emberek többnek lássanak mint aki vagy. Sokkal fontosabb, hogy több legyél annál mint aminek tartanak.

 

 

Így ítélkezz!


 

Ne ítélj amíg nem ismersz, ne becsülj alá amíg nem próbáltad mire vagyok képes és ne beszélj rólam, amíg nem beszéltél velem!

 

 

Jellemformálás


Várakozni csak a hűség tud.
Megérteni csak a türelem,
hinni csak az elfogadás,
szeretni csak az önfeláldozás
és célba érni csak az engedelmesség.

 

A házasságról...


 

A házasság nem verseny - sose kell feljegyezni az állást. Isten azért rakott minket egy csapatba, hogy közösen győzzünk.

 

A Mester feladata


 

Akkor fog idővel egy tanítvány Mesterré válin, ha választott Mestere lemond az irányítás illúziójáról és hajlandó tanítványát elfogadni hibáival olyannak, amilyen ezenfelül elkezdi vezetni, tanítani és hisz benne. De mindig a Mesternek kell hinnie tanítványában.

 

Ültessük gyakorlatba


 

Elméleti tudásunkat át kell ültetnünk gyakorlatba, másképp nem tudunk eredmény elérni. Az atléta is hiába olvas egész életébe könyveket és leírásokat a testedzésről, ha nem tesz tényleges erőfeszítéseket, soha nem fog megerősödni.

 

 

Így tedd az első lépést


 

Úgy tedd meg az első lépést, hogy hiszel is benne! Nem kell, hogy lásd az összes lépcsőfokot csak tedd meg az első lépést!

 

 

Három nehéz dolog...


 

 

Három nehéz dolog van a világon!
1. Úgy mondani igazat, hogy senkinek ne fájjon...
2. Úgy mondani kellemeset, hogy ne hízelgés legyen...
3. És úgy érvényesülni, hogy senkit ne tapossunk el!

 

 

Elmélkedés...


 Forgass olyan gondolatokat a fejedbe, amelyek jókedvre derítenek. Tégy olyan dolgokat amitől jó lesz a közérzeted. Barátkozz olyan emberekkel akik növelik önbizalmadat.

 

 

Ezen világról...


 

 

Egy olyan világba, mely folyamatosan azon dolgozik, hogy más akarj lenni, mint aki vagy, önmagad maradni az egyik legnagyobb eredmény!

 

 

A jó dolgok...


 

Jó dolgok azokkal történnek akik HISZNEK, még jobb dolgok azokkal történnek akik TÜRELMESEK és a legjobb dolgok azokkal történnek akik SOSEM ADJÁK FEL!

 

 

A világ egy tükör...


 

A világ egy hatalmas nagy tükör, visszatükrözi felénk azt amik vagyunk. Ha kedvesek, ha segítőkészek és ha barátságosak vagyunk akkor a világ kedvesnek, segítőkésznek és barátságosnak fog felénk viszonyulni. a világ pontosan az amik mi vagyunk!

 

 

Adj...


Adj, de NE tűrd, hogy bármit is elvegyenek tőled!
Szeress, de NE engedd, hogy visszaéljenek vele!
Bízz, de NE legyél naiv! Hallgass meg másokat, de ne hagyd elnyomni saját hangodat!

Soha ne feledd!


 Soha ne feledd...
... honnan indultál. A sikered nagyságát abban lehet mérni, hogy milyen erős vágyad van rá, mekkorák az álmaid és hogy hogyan kezeled a csalódásokat az úton.

A rettegésről


A legnagyobb hiba, amit az életben elkövethetsz, az a folyamatos rettegés attól, hogy hibázni fogsz. Tudd azt, hogy amit teszel annak OKa és OKozata van. Tehát tekints túl a látszaton s meglátod a mögöttes rendet!

 

 

A barátság


 

A barátság igazi dicsősége nem az egymás felé kinyújtott kéz, nem a kedves mosoly, nem is a társaság öröme, hanem a lelki-szellemi megvilágosodás, amelyben részed lehet, amikor rádöbbensz, hogy egy embertársad hisz és bízik benned!

 

 

Az igazság tulajdonsága


Az igazság tulajdonsága az, hogyaz igazságnak van egy csodálatos tulajdonsága.

EGYSZERŰ.
Minél bonyolultabb egy magyarázat, minél ködösebb, homályosabb és főleg minél inkább a hitünkre van építve, annál inkább vegyük a fáradságot, és jóindulatúan KÉTELKEDJÜNK benne.
Az igazságnak és az igaz tetteknek soha nincs sötétségre, rejtőzködésre szüksége. Az igazság képes megállni a maga egyszerűségével, és kiállni minden próbát, mivel VALÓSÁGOS.

A látszat csal...


 

Vannak emberek, akik azt hiszik, hogy a „próféták” olyan valakik, illetve sok spiri tan azért maszlag, mert kész életet írtak, nincs benne küzdés, csak elvégeztek ezt-azt, vagy összeolvasták, azt' jó napot!
Nos hát, mint ahogy Gunagriha is képes őszintén vállalni múltját, azt az egót, aki volt, én sem szégyellem, hogy amit megtapasztaltam felvállaljam, bár nálam a befelé romboló attitűd volt jellemző...
Külön-külön is sok lenne az embereknek, hogy avatárként mi mindent vettem át tudattalanul, merre formált a téridő inkarnációkon át ,s milyen minőséget írtam meg ahhoz, hogy ezen úrrá legyek, eljussak a felismerésig. Igen, vannak nehéz életek, és maga Carl Jung is azért kezdett a lélektannal foglalkozni, mert motiválták saját traumái.
Bagdi Bella szintén felvállalta zűrös tinikorát és lám: miből lesz a cserebogár!
Hát beavatlak, hogy legyen hited: ma a világban -nyilvánosan is- sok ember küzd lelki gondokkal, illetve egyre inkább rájönnek, ébredeznek, s kezdik kapiskálni, hogy minden problémának lehet valami rejtett forrása, ami kivetül...érezted már úgy, hogy nincs erőd tovább lépni, vagy bármibe kapaszkodsz, nem segít sokáig?... Nem elég akarni, meg másoktól várni, hogy feloldják a traumákat, elkövetett bűnöket, hanem minden embernek a lelki gondozása által lesz jobb sorsa. Jézus megmutatta ezt, s a néhány tanítása, ami ma is élő segíthet mindenkinek:
„Ne ítélj! Szeress! Bocsáss meg! Többé ne tedd!...”
Olvass tovább, ha keresel valami megoldást, vagy csak kíváncsi vagy arra, miként lehet bárki harmonikus a mindennapok mókuskerekében, s hogyan lehetsz tudatos résztvevője életednek egyszerűen.

Mielőtt ítélkeznél!


Hogy ki vagyok? Mielőtt elítélsz vedd fel a cipőmet és járd végig az utamat. Járd végig a múltamat, érezd a könnyeimet, éld át a fájdalmaimat az örömömet. Tedd meg a lépéseket, amelyeket én megtettem és botladozz meg minden kövön, amelyben én megbotlottam. S MINDEGYIK BOTLÁS UTÁN ÁLLJ FEL ÉS MENJ TOVÁBB, ÚGY AHOGY ÉN TETTEM. CSAKIS EZEK UTÁN ÍTÉLHETSZ RÓLAM VAGY FELETTEM. AKKOR MONDHATOD, HOGY ISMERSZ!S MIELŐTT elítélsz engem, légy biztos benne, hogy te tökéletes vagy!