Atlantisz Fényfia
Chequetet Arelich Thoth Vomalites

atlantiszfenyfia@gmail.com

06/30-3656299

arelich.thoth.vomalites

„Merülj el igazi önvalódba! Élvezd, azt, hogy az vagy, aki vagy és, hogy azzá válhatsz ami csak lenni szeretnél!”
(Arelich Thoth Vomalites)

Oktatás

 

 

Én, Thoth, ígéretem tartva, leszülettem közétek utoljára azért, hogy többek között számon kérjem azt a bölcsességet és tudást, melyet a Fényből hoztam és rátok hagytam. Amonettel azért alapítottuk meg újfent Misztériumi Iskolánkat, -mely Egyiptomban a legnagyobb volt és legsikeresebb mind közül- hogy most a vízöntő kori aranykor küszöbén a zseniális, tehetséges kisebb csoportú kiválasztottakat és a felébredetteket a Mindenható, Jézus és az Égiek segítségével ismét a Fénybe vezessük, Misztérium Iskolánk, tanfolyamaink és egyéni oktatásaink által. Akár a Misztérium Iskolánk-, akár a tanfolyamanik- illetve akár az egyéni oktatásainkról legyen szó, szigorúan az ősi hagyományokat követjük. Ez elsősorban a Fény törvényeire alapul, melyet elsősorban ezen a bolygón Atalantiszban tártam fel a kiválasztottak előtt. Viszont előbb-utóbb mint minden bolygó ez is megérett arra, hogy gnosztikus misztériumú titkainkat már egy nagyobb érdeklődő közönség előtt is feltárjuk.

 

 

Oktatási rendszerünk két részre oszlik, melyben a csoportos és az egyéni oktatást is szintén két részre osztottuk:

 I. Csoportos Oktatás: 1. Iskolai Oktatás

                      2. Tanfolyami Oktatás

 

II. Egyéni Oktatás: 1. Egyéni Iskolai Oktatás

                    2. Egyéni Tanfolyami Oktatás

 

 

I. A Csoportos Oktatás és ezen belül az/a

 

1. A Csoportos Iskolai Oktatás a Fény és az ősi hagyományos nagyon szigorú gnosztikus misztérium elveken alapul. Mivel a csoportos oktatás kategóriájába tartozik az osztály létszámát 15 főre korlátoztuk. Ide csak felvétel alapján lehet bejutni, de bárki jelentkezhet. Ha a jelentkezés után megfelelőnek tartjuk az adott illetőt, akkor felvételt nyert az iskolánkba. Tudni kell azt, hogy Iskolánk tananyaga nem könnyű és a tanulás több évet is igénybe vesz. Az Iskolai Oktatás, attól függően, hogy kinek milyen veleszületett tehetsége van,  alap, közép és nagyon mély szinten elsajátítható. Azoknak ajánlatos elvégezni és belevágni, akik közepesen vagy nagyon tehetségesek spirituális szempontból, késztetést és elhivatottságot éreznek és az a céljuk, hogy profi módon szakszerűen hívatásként űzzék a spiritualitást. 

 

 

További részletekért olvasd el a Szolgáltatásaimban lévő Thoth és Amonet Hermetikus-Misztérium és Spirituális Iskola: Csoportos Iskolai Oktatás c. rovatot, vagy kattints a fentibb képre.


 

2. A Csoportos Tanfolyami Oktatás szintén a Fény és az ősi hagyományos nagyon szigorú gnosztikus misztérium elveken alapul, de mivel ez nem több évig tartó oktatás, hanem több ízben lefolytatott több órás különböző tanfolyami, oktatás. Mivel ez az oktatási forma nyitottabb, így a tanfolyamon részt vevők száma maximum 30 főre terjedhet ki. A tanfolyami oktatás nyitva áll azok számára is akik kíváncsiak a spiritualitásra, hitetlenek és kételkedők vagy valamilyen szinten érdekli őket a spiritualitás és meg szeretnék ezt a maguk szintjén tanulni, de nem kívánnak olyan nagyon elmélyülten foglalkozni a spiritualitással, csak fejlődni elmélyülni szeretnének, segíteni magukon és családtagjaikon.


 

További részletekért olvasd el a Szolgáltatásaimban lévő Thoth és Amonet Hermetikus-Misztérium és Spirituális Iskola: Csoportos Tanfolyami Oktatás c. rovatot, vagy kattints a fentibb képre.

 II. Az Egyéni Oktatás és azon belül az/a

 

1. Az Egyéni Iskolai Oktatás mely szintén a Fény és az ősi hagyományos nagyon szigorú gnosztikus misztérium elveken alapul. Mivel az egyéni oktatás kategóriájába tartozik, itt csak az adott egyénnel foglalkozunk. Ide is csak felvétel alapján lehet bejutni, de bárki jelentkezhet. Ha a jelentkezés után megfelelőnek tartjuk az adott illetőt, akkor felvételt nyert az iskolánkba melyben egyénileg oktatjuk. Az Iskolánk tananyaga nem könnyű és a tanulás több évet is igénybe vesz. Az Iskolai Oktatás, attól függően, hogy kinek milyen veleszületett tehetsége van, alap közép, és felsőfokon, nagyon mély szinten elsajátítható. Azoknak ajánlatos elvégezni egyénileg és belevágni, akik közepesen vagy nagyon tehetségesek spirituális szempontból, késztetést és elhivatottságot éreznek és az a céljuk, hogy szakszerű profi módon hívatásként űzzék a spiritualitást. 

 

 

További részletekért olvasd el a Szolgáltatásaimban lévő Thoth és Amonet Hermetikus-Mistérium és Spirituális Iskola: Egyéni Iskolai Oktatás c. rovatot, vagy kattints a fentibb képre.

 

 

2. Az Egyéni Tanfolyami Oktatás szintén a Fény és az ősi hagyományos nagyon szigorú gnosztikus misztérium elveken alapul ez nem több évig tartó oktatás, hanem több ízben lefolytatott több órás különböző tanfolyami, oktatás. Mivel ez az oktatási forma nyitottabb, így a tanfolyamon bárki részt vehet, de mivel ez egyéni tanfolyam, így tanfolyamon részt vevő egy fővel egyénileg foglalkozunk. Az egyéni tanfolyami oktatás nyitva áll azok számára, akik kissé zárkózottak és csak egyénileg igénylik a tanfolyami oktatást, akik kíváncsiak a spiritualitásra, hitetlenek és kételkedők vagy valamilyen szinten érdekli őket a spiritualitás és meg szeretnék ezt a maguk szintjén tanulni, de nem kívánnak olyan nagyon elmélyülten foglalkozni a spiritualitással, csak fejlődni elmélyülni szeretnének, segíteni magukon és családtagjaikon.

 

 

További részletekért kattints a fentibb képre, hogy elolvasd  a Szolgáltatásaimban lévő Thoth és Amonet Hermetikus-Misztérium és Spirituális Iskola: Egyéni Tanfolyami Oktatás c. rovatot, ahol elolvashatod a jelentkezési feltételeinket és ennek a lapnak az aljára görgetve választhatsz Egyéni Tanfolyami Oktatásaink közül.

 

Számos misztériumiskola létezett a múltban és van jelen modern korunk idején. Az "időszámításunk" előtti időkben több rejtélyiskola is működött, például Atlantiszban, Egyiptomban, a régi Görögországban Delphoiban, Eleusisben és Delphiben ahol engem mint Hermés Trismegistost, Orfeuszt és Apollót tiszteltek a rejtélyek Őrzőjeként; Perzsiában, ahol Zarathustra gondolatai keltek életre és mindenekelőtt Egyiptomban és előázsiában, ahol a misztériumiskolák főképpen az én nevemhez Thoth-hoz, unokatesvéremhez Horus-hoz és nem utolsó sorban Attis és Ozirisz nevéhez fűződtek.

 


A misztériumok tekintetében Jézus kora meghatározó volt, mert addig ezek titkosak voltak. A folyamatot, amelyet csak a misztériumiskolák falai között vittek véghez, Jézus a saját életével példázta a nyilvánosság előtt. Jézus nyilvánosságra hozta tanításában, hogy a földi elv tudatos halála által lehetségessé válik az emberben rejlő isteninek a feltámadása. Énközpontúságát a gondolkodás, érzés és akarás tekintetében egyaránt feladta, ami által az ember valódi, isteni lénye hatásossá vált benne, és „feltámadt”. Az emberiségnek nevezett hibrid faj fejlődésmenete akkoriban érte el azt a pontot, amikor a rejtélyek nyilvánosságra hozatala lehetségessé és szükségessé vált. Lehetőség nyílt a belső halál, feltámadás és újjászületés eme folyamatának önálló és saját felelősségű megtapasztalására. Ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve az igaz önvaló felébresztése tudatos folyamatban mehet végbe. A rejtélyek így részben nyilvánosságra kerültek, és nem csak a zseniális és tehetséges kiválasztottak egy kis csoportjának álltak rendelkezésére, hanem akkor és manapság megnyíltak a kapuk a tudatos felébredettek számára is akik fejlődni és előrelépni kívánnak. Ami akkor történelmi áramlatként megjelent, az nem más, mint a Gnózis.

 

A Gnózis nem más, mint a nyilvánosságra hozott misztérium tudás, természetesen ésszerű keretek között, ami manapság is így van. A különböző misztériumiskolák sok-sok egymástól független forrása táplálta a Gnózis egyetlen nagy áramlatát. Minden akkori kultúra és vallásos hagyomány befolyásai észlelhetők voltak benne, mert a Gnózis nem más, mint a nyilvánosságra hozott misztériumtudás egy része, mely akkoriban ezen a bolygón Atlantiszról terjedt el általam. Minthogy pedig ősidők óta minden országban és kultúrában léteztek misztériumiskolák, a Gnózis is kezdettől fogva a legkülönbözőbb köntösökben lépett fel, azon okok miatt, hogy Atlantisz pusztulása után Fő Lokiaim -akiket a szélrózsa minden irányában szétküldtem ezen a bolygón- között szétosztottam a tudás egy részét, hogy terjesszék és tanítsák: elsősorban az atlantiszi, egyiptomi, olmék, tolték, inka, maya, perzsa, görög, tibeti, indiai, kínai változatban, és így tovább.

 


A Gnózis mindig az isteni világosság közvetlen megtapasztalása. Az embernek lehetősége van arra, hogy megtapasztalja az istenit, hiszen az ott szunnyad a lényében. E tapasztalatokat ma is éppúgy megszerezheti, mint akkoriban, teljesen függetlenül az időtől, történelmi eseményektől és kulturális áramlatoktól.
Ezenkívül ezek a tapasztalatok nem tetszés szerintiek, nem spekulációk és nem kitalálások. Megmutatják az embernek valódi lényét, tükröt tartva neki és feltárva igazi önvalója, a valódi Vagyok Aki Vagyok-ot, aki mindenki lelkében lakozik, és azon világ lényegét, ahol ő is élt valaha, és ahová vissza kell találnia, mely minden lelket legvégül a Mindenhatóhoz a Fénybe vezet. Megmutatják a megváltás útját is, amely a mulandóság világából a múlhatatlanságba vezet. Ezek a tapasztalatok az egyetemes igazságot tartalmazzák.


A Gnózis nemcsak a múltbéli emberiség egy különleges spirituális pillanatában, az emberiség különös érettségének időszakában lépett színre, hanem ma is jelentkezik mindenkinek az életében, akiben elérkezett az ehhez szükséges különleges lélektani pillanat.
Az általunk ismert misztériumiskola működése sok mindenben eltér a korábbiaktól. A mostani időkben a szerzetesi életvitel teljesen egybeolvadt a mindennapi élettel, és ez megfelel annak a ténynek, hogy a Krisztus-misztérium óta a Krisztus-szellem egyesült a Föld középpontjával, tehát a Nap-Logosz impulzusa lejött egészen a durva anyag szintjére. Ezen felül pedig még számos lényegi kérdésben történt változás, például a tekintélyek, tanítók követése ma lehetetlenné teszi a folyamatot. Most mindenki maga felelős saját belső temploma építéséért!


Ez a Nap-bárka erőterében mindenki számára lehetséges, valamint igazi aranykori Vízöntő-iskolaként –egyenlően fontos társakként– a csoport színei tudják csak együtt lehetővé tenni a fehér fény, a Krisztus-Szellem megjelenését. Az évezredek óta azonos lényeg mellett mára mások lettek a buktatók, így másfajták a kihívások is. Igyekeztünk oktatási beosztásunkkal minden igényt kielégíteni.

 

 

Oktatási rendszerünkkel kapcsolatban még az alábbi képekre kattintva olvashatsz, vagy az Oktatás kategóriába belépve olvashatod el ezen rovatokat!

 

 

 

További részletekért olvasd el az Oktatás kategóriában lévő Egyéni Oktatás c. rovatot, vagy kattints a fentibb képre.

 

 

 

További részletekért olvasd el az Oktatás kategóriában lévő Csoportos Oktatás c. rovatot, vagy kattints a fentibb képre.

 

 

 

További részletekért olvasd el az Oktatás kategóriában lévő Iskolai Oktatás c. rovatot, vagy kattints a fentibb képre.

 

 Szeretettel hívunk misztériumiskolánkba, tanfolyamainkra, vagy akár egyéni diáknak, hogy találkozhassunk -egyesekkel ismét-, tanítva tanuljunk és tanulva tanítsunk, beszélgethessünk, s aktívan részt véve iskolánkban, tanfolyamainkon, vagy akár egyéni diákként elindítsunk vagy ismét a Fénybe vezessünk.

 

 

Telefonszám: 06/30-3656299


E-mail: atlantiszfenyfia@gmail.com


Skype: arelich.thoth.vomalites

 

Figyelem! A telefonszám nélküli telefonhívásokat nem fogadjuk( magán, titkos és ismeretlen kiírással érkező hívásokat)

 

 


 

 

A témával kapcsolatos további szolgáltatások